80.352,008.75
Εξαντλημένο
81.002,025.00
96.002,400.00