Πληροφορίες για Καπνοσύριγγες

Γενικές πληροφορίες για τις καπνοσύριγγες Ιστορία Λαογραφία της Καπνοσύριγγας    Στο πέρασμα των χρόνων για αρκετούς λαούς το κάπνισμα της καπνοσύριγγας αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού τους. Η συνήθεια της απόλαυσης του καπνίσματος  έρχεται 1500 χρόνια πριν ο Κολόμβος ανακαλύψει την Αμερική και τον καπνό από τους Κέλτες που κάπνιζαν αρωματικά βότανα σε σιδερένιες ή […]